لاله سحرخیزان

ناگفته‌های ناصر محمدخانی از لحظه شنیدن خبر قتل همسرش به دست شهلا جاهد

سالها پس از قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی فوتبالیست معروف به دست همسر صیغه ای اش شهلا جاهد او بخشی از ناگفته های این پرونده را بازگو کرد. او در این بخش از لحظه شنیدن خبر قتل می‌گوید.

 

وصیت نامه شهلا جاهد پیش از اعدام / متن عاشقانه سنگ قبر شهلا

«شهلا» برای نوشتن وصیتنامه‌اش کاغذ و قلم می خواهد. وی با دستان ‌لرزان و صورت رنگ پریده دست به قلم می شود و سه صفحه‌ای می نویسد.