پتروشیمی امیرکبیر

همه چیز درباره واگذاری سهام پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان / شماره پیامک انصراف از خرید سهام

مستمری بگیرانی که به خرید سهام پتروشیمی امیرکبیر تمایلی ندارند، می‌توانند با ارسال عدد ۱۱ به شماره ۹۲۰۷۷۷۲۰۲۶ از خرید سهام انصراف دهند.