مرتضی یوسف‌شهریاری

سوءقصد به جان مرتضی یوسف‌شهریاری کمک داور بازی جنجالی ذوب آهن و تراکتور

یک کمک داور لیگ برتری پس از قضاوت در یک مسابقه جنجالی با اتفاق عجیبی مواجه شد که نزدیک بود جان او را بگیرد.