راه رفتن

فیلم راه رافتن رعب‌انگیز دو جوان روی پل

دوجوان با هدف‌های نامعلوم در اهواز بدون هیچ وسیله ایمنی شروع به راه رفتن روی پل کردند. ببینید.