ساعد سهیلی

مداح معروف به مداحی سانسور شده ساعد سهیلی در گشت ارشاد واکنش نشان داد

مصطفی قدمگاهی، مداح معتقد است که از انتشار سکانس حذف شده فیلم «گشت ارشاد ۳» ناراحت نیست و به نظرش ساعد سهیلی استعداد خوبی در مداحی دارد.