شاهرخ و سمیه

جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی عاشقانه| از شاهرخ و سمیه تا یعقوب و یزدان

پرونده شهلا جاهد و ناصر محمدخانی شاید یکی از معروفترین و عجیب‌ترین پرونده های عشقی- جنایی ایران باشد اما به غیر از این پرونده در سال های اخیر موارد دیگری نیز بوده اند که عاشق مجنون جنایت آفریده است. برخی از این پرونده ها پبه اعدام قاتل ختم شده و در برخی دیگر قاتل بخشیده شده است.

 

ناگفته های جنایت خیابان گاندی بعد از 25 سال؛ شاهرخ و سمیه چطور همه را شوکه کردند

25 سال قبل در چنین روزی دختر و پسری جوان به نام های «شاهرخ و سمیه» در خیابان گاندی مرتکب جنایتی شدند که تا سالها همه درباره اش صحبت می کردند. دو عاشقی که بعدازظهر چهارشنبه ۱۲دی ماه سال ۱۳۷۵ به دلیل مخالفت خانواده‌های‌شان برای رسیدن به یکدیگر، تصمیم گرفتند خواهر و برادر سمیه را به قتل برسانند. اما این جنایت تکاندهنده چطور اتفاق افتاد و بعد از 25 سال شاهرخ و سمیه چه سرنوشتی پیدا کرده اند؟