صادق درودگر

علی کریمی از خجالت صادق درودگر درآمد

علی کریمی به حرف‌های روز گذشته صادق درودگر واکنش نشان داد.