علی علیزاده

علی علیزاده به کرونا مبتلا شد

معاون فنی باشگاه مس رفسنجان به کرونا مبتلا شد.