پوارو

کوهسار بادفر، معروف به پوارو کیست؟ / ماجرای توقیف ماشین و دستگیری در اصفهان

بار دیگر خبر دستگیری پوارو آمد و بار دیگر پوارو خبر دستگیری خود را تکذیب کرد. «کوهسار بادفر» ملقب به پوارو، فردی مدعی گنج‌یابی است، حساب اینستاگرامی با بیش از ۲۰۰ هزار فالوور دارد، تور گنج‌یابی برگزار می‌کند، آموزش دفینه‌یابی می‌دهد و خود را استاد گنج‌یاب می‌خواند