وحید رجبلو

حرف های شنیدنی نابغه معلول ایرانی در جمع 20جوان برتر دنیا

وحید رجبلو جوان معلول و نخبه ایرانی که در بین ۲۰ جوان برتر دنیا قرار گرفته است، از شرایط زندگی و فعالیت‌های این روزهای خود گفته است.