علی بیت اللهی

زلزله نیمه شب تهران، به احتمال بسیار زیاد زلزله اصلی بوده است/ زلزله تهران مرتبط با فعالیت آتشفشان دماوند نیست

بیت اللهی رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جزییات تکمیلی زلزله ۵.۱ تهران را اعلام کرد و گفت: با توجه به پس لرزه هایی که در حال رخداد است، زلزله ۵.۱ زلزله اصلی بوده و احتمال اینکه پیش لرزه اس برای زلزله بزرگتر باشد، بسیار اندک است.