دکتر محمدرضا کامیار وکیل

محمدرضا کامیار: نحوه اداره کانون باعث قهر وکلا شده است

محمدرضا کامیار، از کاندیداهای سی و یکمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است نحوه اداره کردن کانون باعث قهر وکلا با خانه خود شده است. او در گفتگو با حادثه 24 ضمن انتقاد به برخی رویه ها در کانون به ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداخت.

 

محمدرضا کامیار: بر اساس کارنامه نامزدها رای بدهید

برنامه و کارنامه نامزدهای انتخاباتی دو فاکتور مهم برای جلب آرای رای دهندگان است. دکتر محمدرضا کامیار، یکی از کاندیداهای انتخابات کانون وکلای مرکز معتقد است وکلا باید برای انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون به این دو فاکتور مهم توجه کنند. او همچنین در گفتگو با حادثه 24 به ارائه رئوس برنامه هایش پرداخت.

 

دکتر محمدرضا کامیار، کاندیدای انتخابات کانون وکلا از برنامه هایش می گوید

دکتر محمدرضا کامیار، یکی از کاندیداهای سی و یکمین دوره از انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با حادثه 24 از برنامه هایش برای انتخابات و هیئت مدیره می گوید.

 

دکتر محمدرضا کامیار، کاندیدای انتخابات کانون وکلا از برنامه هایش می گوید

دکتر محمدرضا کامیار، از وکلای باسابقه که در سی و یکمین دوره از انتخابات هیئت مدیره کانوان وکلای دادگستری مرکز کاندیدا شده از برنامه های انتخاباتی اش می گوید.