امیرفرهاد حنیف زادگان

کاندیداهای انتخابات کانون وکلا از برنامه های شان می گویند

امیرفرهاد حنیف زادگان: می خواهم نماینده صداهای شنیده نشده در کانون باشم

امیرفرهاد حنیف زادگان، یکی از کاندیداهای سی و یکمین دوره از انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید رد صلاحیت کاندیداها بسیاری را از شرکت در انتخابات مایوس کرده اما تلاش می کند وکلا را برای شرکت در انتخابات تشویق کند. او می گوید می خواهد در این دوره نماینده صداهای شنیده نشده در کانون وکلا باشد.