گرمخانه

گزارشی تکان دهنده از کارتن خواب های سالمند در میدان شوش؛ کسی منتظر آنها نیست

شرایط ویژه یک سال و نیم اخیر، از جمله شیوع کرونا و پیامدهای ناشی از آن در کنار تنگناهای اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر را گسترش داده است. بی‌خانمانی و به دنبال آن کارتن‌خوابی از جمله آسیب‌هایی است که در چنین شرایطی امکان رشد بیشتری می‌یابند.روایت زندگی هرکدام از این سالمندان، قصه پرغصه‌ای است از نابسامانی نظام حمایتی و نامُرادی‌های روزگار.

 

شب یلدا در گرمخانه زنان بی خانمان میدان شوش؛ یلدایی به بلندای حسرت

شب یلدا با هندوانه های رنگ پریده و رقص دانه های انار در کاسه لعابی و خنده پسته های کله قوچی، فرصتی برای شب نشینی و دورهمی و فراموش کردن غصه ها و مشکلات زندگی روزمره است. در این شهر اما هستند زنان فراموش شده‌ای که سالهاست خانواده‌ای ندارند تا شب یلدایی داشته باشند، زنانی که درازای شب یلدا را بغض کرده و حسرت آلود به صبح می‌رسانند. این گزارش تجربه تعدادی از زنان بی‌خانمانِ ساکن در گرمخانه «نورسپید هدایت» واقع در میدان شوش است.

 

ترنس ها شبهای سرد زمستان را چطور می گذرانند + گفتگو با چند ترنس بی خانمان

«شب تا صبح بیرونم، می‌روم توی پارک، شب‌هایی که خیلی سرد است، توی اتوبوس بی‌آرتی می‌مانم. یک بار رفتم گرمخانه، یعنی خودم خواستم، مأموران شهرداری نمی‌خواستند. نه پولی داشتم، نه کاری. شب‌ها پارک‌خوابی می‌کردم.‌ سال پیش خیلی سرد شده بود، دست‌هایم کبود شده بود، گفتم اگر بیرون بمانم، احتمالا یخ‌بزنم، راضی شدند مرا به گرمخانه ببرند. ساعت‌های یک و دو شب بود که به گرمخانه رسیدیم. حوالی میدان خراسان. یک تخت، آخر مجموعه به من دادند با یک‌دست لباس...