غزاله شکور

ناگفته های مادر غزاله از پرونده آرمان

10 روز قبل آرمان به اتهام قتل دختر مورد علاقه اش غزاله پای چوبه دار رفت اما مادر غزاله در آخرین لحظات به او یک ماه مهلت داد. مهلتی که حالا 20 روز بیشتر از آن باقی نمانده است. حالا مادر غزاله در گفتگویی از ناگفته های این پرونده می گوید.