اختلاس

بهروز ریخته گران بازداشت شد

بهروز ریخته گران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و با قرار بازداشت موقت بازداشت شد.

 

ریخته گران در انتظار حکم جلب

نماینده دادستان از احضار ریخته‌گران و انقضای مهلت احضار او در دادسرا خبر داد و گفت: حکم جلب او صادر خواهد شد.

 

حکم اولیه متهمان اختلاس در شهرداری خرم‌آباد صادر شد

پاییز سال ۹۶ خبر اختلاس چندین نفر از کارکنان شهرداری خرم‌آباد رسانه‌ای شد.