قتل در زندان

درگیری خونین دو زندانی در اندرزگاه

درگیری 2زندانی در اندرزگاه یکی از زندان‌های اطراف تهران منجر به قتل یکی به‌دست دیگری شد.

 

قتل در ادامه بازی تاج و تخت در زندان / نوچه وحید مرادی در درگیری زندانیان کشته شد

یکی از زندانیانی که خودش را نوچه وحید مرادی، شرور مطرح کشور معرفی می کرد در جریان درگیری در زندان به قتل رسید.