سقوط هواپیما

۱۳ کشته در حادثه سقوط هواپیما در مکزیک

در حادثه سقوط یک فروند هواپیما در مکزیک تمامی ۱۳ سرنشین آن کشته شدند.