وزارت بهداشت

مالاریا از چه راهی به ایران وارد می شود؟

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به همجواری ایران با کشورهای مالاریا خیز دنیا مانند افغانستان و پاکستان گفت: این همسایگی و همچنین ترددهای کنترل نشده در مرزهای طولانی جنوب شرق کشور موجب انتقال مالاریا به ایران می‌شود.