روزنامه شهروند

صفحه اول روزنامه های امروز 22 دی ماه و واکنش به اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی

روزنامه های صبح امروز در صفحه اول خود به اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص اصابت اشتباهی موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی و جان باختن 176 سرنشین آن واکنش نشان دادند.

 

تلخ و شیرین 97 به روایت امیرحسین خواجوی، خبرنگار روزنامه شهروند

سال 97 پر از خاطرات تلخ و شیرین برای خبرنگاران بود. امیرحسین خواجوی، خبرنگار روزنامه شهروند یکی از خاطرات جذاب خود را برای حادثه 24 بازگو می کند.

 

تلخ و شیرین 97 به روایت مریم رضاخواه، دبیر سرویس حوادث روزنامه شهروند

سال 97 پر از خاطرات تلخ و شیرین برای خبرنگاران بود. مریم رضاخواه، دبیر سرویس حوادث روزنامه شهروند یکی از خاطرات سال 97 خود که در آن با پادرمیانی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات جوانی از زندان آزاد شد را برای حادثه 24 بازگو می کند.