شاهد حلاج

تلخ و شیرین 97 به روایت شاهد حلاج، خبرنگار روزنامه شرق

سال 97 پر از خاطرات تلخ و شیرین برای خبرنگاران بود. شاهد حلاج، خبرنگار روزنامه شرق خاطره ای شیرین از سال 97 را برای حادثه 24 بازگو می کند.