کمپ ترک اعتیاد

خودکشی دسته جمعی در مرکز ترک اعتیاد؛ از شایعه تا واقعیت

در حالی که آتش نشانی حادثه آتش سوزی در مرکز ترک اعتیاد آبشورک بندرعباس را خودکشی دسته جمعی معتادان اعلام کرده اند اما مسئولان بهزیستی هرمزگان این حادثه را فقط یک آتش سوزی می دانند. اما واقعیت چیست؟