قصابی

فروش لاشه گوسفند غیربهداشتی توسط قصاب مسجدسلیمانی / او مهر دامپزشکی را جعل می کرد

رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان از شناسایی و دستگیری قصاب که اقدام به جعل مُهر دامپزشکی کرده بود، خبر داد.

 

دستگیری افرادی که گوشت حیوانات مرده را می فروختند

افرادی که گوشت حیوانات تلف شده را به برخی قصابی های منطقه بیدزرد در نزدیکی شیراز منتقل می کردند دستگیر شدند.