حکم تخلیه

جزئیات دستگیری یک جانباز در خیابان نبرد به روایت پلیس

درپی انتشار فیلمی از اجرای حکم تخلیه منزل یک جانباز، معاون اجتماعی پلیس پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد.

 

آیا می شود آپارتمان را یک هفته ای از مستاجر پس گرفت؟

جنگ مالک و مستاجر از روزی که اولین قرارداد اجاره بسته شد شروع شده و تا امروز ادامه دارد. اما با توجه به قوانین جدید آیا می شود مستاجر را مجبور کرد که یک هفته ای خانه را تخلیه کند؟ در این کلیپ یک دقیقه ای به این پرسش پاسخ داده ایم.