مشاوره

آیا تصادف منجر به فوت بدون داشتن گواهینامه قتل عمد است؟

سالها است این باور اشتباه درجامعه وجود دارد که اگر فردی بدون داشتن گواهینامه در یک حادثه رانندگی موجب مرگ فرد یا افراد دیگری شود مرتکب قتل عمد شده است. شاید به همین دلیل است که گاهی برخی راننده های مقصر از صحنه تصادف فرار می کنند. فرزانه سادات ابوالقاسمی، وکیل پایه یک دادگستری در ای باره توضیحاتی داده که می تواند برای تان مفید باشد.

 

چرا نباید ضامن هر کسی شد؟

بسیاری از افراد به دلیل ضمانت افراد دیگر گرفتار می شوند. این افراد یا املاک شان توقیف می شود یا اینکه خودشان پشت میله های زندان می افتند. تماشای این فیلم به شما کمک می کند که اگر در شرایط مشابهی قرار گرفتید چه عکس العملی انجام دهید.