کودک

عملیات نفسگیر آتش نشانان برای نجات کودک حادثه دیده + فیلم

پسر 6 ساله ناشنوا از پشت بام ساختمانی 5 طبقه سقوط کرده و در بین درز دیوار دو ساختمان گرفتار شده و با مرگ دست و پنجه نرم می کرد اما آتش نشانان با حضور به موقع وی را از مرگ نجات دادند.

 

نجات معجزه آسای کودک ناشنوا پس از سقوط از پشت بام / این کودک در درز بین دو دیوار گرفتار شده بود + تصاویر

پسر 6 ساله ناشنوا از پشت بام ساختمانی 5 طبقه سقوط کرده و در بین درز دیوار دو ساختمان گرفتار شده و با مرگ دست و پنجه نرم می کرد اما آتش نشانان با حضور به موقع وی را از مرگ نجات دادند.