محاکمه شهره موسوی و فریدون قربانیان، سرکردگان کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری 107 میلیون یورویی از 4 هزار نفر

اولین جلسه محاکمه شهره موسوی، فریدون قربانیان و سایر گردانندگان شبکه کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری 107 میلیون یورویی از 4 هزار نفر در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان تهران به ریاست قاضی جواد غیاثی برگزار شد.

آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها