فیلم هندی

بازی مرگبار دختر۹ ساله پس از تماشای فیلم‌ هندی

دختر 9 ساله پس از تماشای فیلم هندی به تقلید از یکی از شخصیت های فیلم که بعد از مرگ شده شده بود دست به خودکشی زد.