علیرضا طبیب خوئی
علیرضا طبیب خوئی
متخصص جراحی مغز و اعصاب

زمان طلایی در ضربه به سر

در نگاهی کلی باید وارد شدن ضربه به ناحیه سر را جدی بگیریم. در حوادثی که ضربه‌ای به ناحیه سر وارد شود چند مورد از علائم هستند که باید جدی گرفته شوند؛ چراکه نشانه‌های مهم ضربه به مغز هستند.