گفتگو با سارقی که فقط به مدرسه ها دستبرد می زد

پسر جوانی که به اتهام دستبرد به 12 مدرسه بازداشت شده است می گوید یک باند تبهکاری او را برای این کار مجبور کرده است. او در گفتگو با حادثه 24 جزئیات عجیبی از سرقت هایش را بازگو می کند.

08 مرداد 1398
شناسه : 14391
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام گوگل پلاس
لینک
آخرین چند‌رسانه‌ای‌ها