مائده امینی
مائده امینی
روزنامه نگار

چگونه یک تیستر ساده غذا، به واسطه 700 هزار فالوور، تبدیل به رسانه‌ای علیه زنان می‌شود؟

از انتشار تصویر سر بریده شتر تا قطار فحش‌های رکیک جنسیتی

«کی دلش می‌آد تو رو بخوره؟» همه ماجرا از همین یک جمله و فیلمی که به همراه آن منتشر شده بود، شروع شد. حمید سپیدنام که حالا دیگر به واسطه 707 هزار فالوور، برای خودش برو و بیایی دارد، بعد از گذاشتن فیلمی از یک شتر در شهر دامغان نوشت: حالا کی دلش می‌آد تو رو بخوره. کمتر از چند ساعت بعد اما سر و کله کسی که دلش می‌آمد آن شتر زبان بسته را به دندان بکشد پیدا شد! مستر تیستر حالا از حیوانی که تکه تکه، طبخ و آماده خوردن شده بود، پست دیگری بارگذاری کرده بود.