سردار علیرضا لطفی
سردار علیرضا لطفی
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ

چطور نقشه سارقان را نقش بر آب کنیم

بسیاری از شهروندان در زمان وقوع سرقت از منزل شان انگشت سرزنش و اتهام خود را متوجه پلیس می کنند اما وظیفه ذاتی و تعریف شده پلیس آگاهی کشف جرم و دستگیری مجرمان پس از وقوع جرم است و در یک گام عقب تر پیشگیری از وقوع سرقت و به طور خاص سرقت منزل تنها از عهده خود افراد به عنوان مالکین منازل برمی آید.