امان الله قرائی مقدم
امان الله قرائی مقدم
جامعه شناس و استاد دانشگاه

بررسی دلایل رواج خشونت در جامعه

خشونت، محصول خشونت است